JAK DOBRZE MÓWIĆ, NIE MĘCZĄC SIEBIE I INNYCH-ZAJĘCIA Z DYKCJI I EMISJI GŁOSU.

Szkolenie ” Jak dobrze mówić, nie męcząc siebie i innych – zajęcia z dykcji i emisji głosu” prowadzi Maurycy Polaski.

Emisja głosu to proces wydobywania i wysyłania go w przestrzeń. Czynniki anatomiczne – budowa aparatu mowy i głosu oraz fizjologiczne mają wpływ na prawidłową emisję głosu. Niezwykle ważne są procesy: oddechowy, fonacyjny i artykulacyjny. Ich zaburzenia negatywnie wpływają na właściwą emisję głosu. Istotnymi cechami impostacji głosu są również intonacja i modulacja głosu.

Podczas szkolenia :

 • Maurycy zaprezentuje popularne błędy językowe i przekaże instrukcje jak ich unikać, -poznasz ćwiczenia: motoryki narządów mowy, emisyjne, na głoskach, oddechowo-głoskowe,

 • dowiesz się jak ważna jest przepona w procesie opanowania mówienia „bez wysiłku” ,- poznasz metody wykorzystania aparatu mowy jako głównego narzędzia pracy,

 • zobaczysz jak udział w warsztatach wpływa na komfort pracy – lepsza dykcja, uruchomiona przepona i świadomość poprawności językowej. TO DOPIERO POCZĄTEK!

MODUŁ 1.

Ludzie dużo i głośno mówiący często zapadają na choroby gardła. Można tego uniknąć, a przynajmniej zdecydowanie ograniczyć. Żeby mówić bez ryzyka, nadwyrężania strun głosowych, należy „przerzucić” część odpowiedzialności za wydobywanie z siebie dźwięków z gardła na przeponę. I dlatego nauka mówienia „na przeponie” stanowi pierwszą część kursu. Umiejętnie dobrane ćwiczenia pozwolą na zdobycie świadomości poprawnego wydobywania głosu.

Zakres modułu 1.

 • Akt komunikacji i komunikat oralny
 • Właściwości emisji głosu: intonacja i modulacja
 • Budowa człowieka – rola przepony w poprawnym wydobyciu głosu.
 • Ćwiczenia z zakresu oddychania, fonowania i artykułowania.

MODUŁ 2.

Druga część kursu traktuje o właściwym artykułowaniu słów. Dobra dykcja – czyli właściwa wymowa – jest konieczna w porozumiewaniu się z innymi ludźmi. Bardzo przyda się nauczycielom, którzy mówią więcej niż inni i dla których aparat mowy pozostaje niezwykle ważnym narzędziem pracy. Przy pomocy odpowiednio dobranych ćwiczeń można skutecznie usprawnić cały aparat mowy. Czas na ćwiczenia.

Zakres moduł 2.

 • Higiena wymowy, dbałość o głos, rola dykcji w sposobie wymawiania czyli łączenia głosek w słowa i słów w zdania,

 • Normy i zasady kultury słowa oraz sprawności artykulacyjnej,

 • Dykcja i jej składowe: sprawna i precyzyjna wymowa ciągów głoskowych, prawidłowe akcentowanie, frazowanie, stosowanie pauz,

 • Regionalizm: piętnować czy pielęgnować? Rola dialektów i naleciałości w mowie polskiej,

 • Ćwiczenia artykulacyjne i łamańce językowe.

MODUŁ 3.

Mówimy niepoprawnie: dziennikarze, politycy, celebryci. Nauczyciele niestety czasami także. Popełniamy mnóstwo błędów gramatycznych, o których często nie mamy pojęcia! Czujemy się usprawiedliwieni tym, że inni też robią „byki”. Dbałość o piękno języka polskiego jest domeną nauczyciela, niezależnie czy jest polonistą, chemikiem, czy też specjalistą wychowania fizycznego. W trakcie trzeciej części kursu przypomniane zostaną najpopularniejsze błędy językowe, które stały się częścią mowy powszechnej, a które nauczycielom zdarzać się nie powinny. Język jest żywy, ale bez przesady!

Zakres modułu 3.

 • Kultura żywego słowa.
 • Rola języka polskiego w życiu codziennym, opis zmian zachodzących we współczesnej polszczyźnie.
 • Współczesna norma językowa.
 • Świadomość skutków nieprzestrzegania norm językowych.
 • >Mechanizmy działania manipulacji językowej.
 • Ćwiczenia z zakresu poprawności językowej

Wszystkich informacji dotyczących szczegółów, terminów, spraw organizacyjnych udziela biuro impresariatu.

Impresariat

Izabella Duda

E-mail: kontakt@maurycypolaski.pl

Telefon: +48 510 730 905

Zobacz także: